B COLOR s.r.o.


Fasáda historické budovy


Nátěr fasády na poště v Olomouci.
Realizace: podzim 2016
Aplikační firma: Radexa, Radek Stískal, Kyselovice
Systém: fasádní barvy značky JUB