B COLOR s.r.o.


Fasáda pošta Kojetín


Nátěr fasády na poště v Kojetíně.
Realizace: září 2019
Aplikační firma: Radexa, Radek Stískal, Kyselovice
Systém: fasádní barvy značky JUB, odstín 2033